GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIM İHALESİ

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIM İHALESİ

GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ

İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Gıda Ve Temizlik Malzemelerinbsp;mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine gouml;re accedil;ık ihale usuluuml; ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP uuml;zerinden alınacaktır. nbsp;İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/498548

nbsp;

1-İdarenin
a)nbsp;Adı : İSTTELKOM İSTANBUL ELEKTRONİK HABERLEŞME VE ALTYAPI HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b)nbsp;Adresi : 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş Merkezi No: 8 Kat: 8 34394 Mecidiyekouml;y ŞİŞLİ/İSTANBUL
c)nbsp;Telefon ve faks numarası : 2124013850 - 2124013851
ccedil;)nbsp;İhale dokuuml;manının gouml;ruuml;lebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a)nbsp;Adı : Gıda Ve Temizlik Malzemeleri
b)nbsp;Niteliği, tuuml;ruuml; ve miktarı :

103 Kalemlik Gıda ve Temizlik Malzemeleri Alımı İşidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAPrsquo;ta yer alan ihale dokuuml;manı iccedil;inde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)nbsp;Yapılacağı/teslim edileceği yer : İdarenin souml;zluuml; veya yazılı olarak bildireceği yer veya yerler
ccedil;)nbsp;Suuml;resi/teslim tarihi : Her 3 ayda 1 kere idarenin ihtiyacı doğrultusunda toplu sipariş verilecek olup, yuuml;klenici tarafından idareye 5 iş guuml;nuuml; iccedil;inde teslim edilecektir.
d)nbsp;İşe başlama tarihi : Souml;zleşme imzalanmasına muuml;teakip başlayacaktır.

3-İhalenin

a)nbsp;İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.06.2023 - 11:00
b)nbsp;İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin accedil;ılacağı adres) : İSTTELKOM A.Ş. Genel Muuml;duuml;rluuml;k Toplantı Salonu, 19 Mayıs Mah. Aytekin Kotil Cad. Cevahir İş Merkezi No: 8 Kat: 9 Şişli / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.nbsp;İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri iccedil;in aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2.nbsp;Teklif vermeye yetkili olduğunu gouml;steren bilgiler;

4.1.2.1.nbsp;Tuuml;zel kişilerde; isteklilerin youml;netimindeki gouml;revliler ile ilgisine gouml;re, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariccedil;)/uuml;yelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAPrsquo;tan alınır.

4.1.3.nbsp;Şekli ve iccedil;eriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.nbsp;Şekli ve iccedil;eriği İdari Şartnamede belirlenen geccedil;ici teminat bilgileri.

4.1.5nbsp;İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yuuml;klenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

nbsp;

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.nbsp;Ekonomik accedil;ıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına gouml;re belirlenecektir.

6.nbsp;İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.nbsp;İhale dokuuml;manı EKAP uuml;zerinden bedelsiz olarak gouml;ruuml;lebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP uuml;zerinden ihale dokuuml;manını indirmeleri zorunludur.

8.nbsp;Teklifler, EKAP uuml;zerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP uuml;zerinden gouml;nderilecektir.

9.nbsp;İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri iccedil;in teklif edilen birim fiyatların ccedil;arpımı sonucu bulunan toplam bedel uuml;zerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, uuml;zerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat souml;zleşme imzalanacaktır.

10.nbsp;Bu ihalede, işin tamamı iccedil;in teklif verilecektir.

11.nbsp;İstekliler teklif ettikleri bedelin %3rsquo;uuml;nden az olmamak uuml;zere kendi belirleyecekleri tutarda geccedil;ici teminat vereceklerdir.

12.nbsp;Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.nbsp;Verilen tekliflerin geccedil;erlilik suuml;resi, ihale tarihinden itibarennbsp;90 (Doksan)nbsp;takvim guuml;nuuml;duuml;r.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı duuml;şuuml;k olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine gouml;re accedil;ıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: nbsp;ILN01833724

2023-05-25T21:03:34Z dg43tfdfdgfd